งานเกษตรแฟร์ 2554
10 ก.พ. 2011 15:03น.

Image ประมวลภาพกิจกรรม
          งานเกษตรแฟร์ในปีนี้ ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 มกราคม 2554 - 5 กุมภาพันธ์ 2554 ณ บริเวณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กับงานแสดงผลงานวิจัย ผลิตภัณฑ์ สิ่งประดิษฐ์ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ตลอดจนการให้บริการวิชาการซึ่งภาควิชาโรคพืชได้เปิดคลินิกโรคพืชเพื่อให้บริการปรึกษาปัญหาโรคพืชแก่เกษตรกร          

Image Image

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
ศึกษาดูงานสหกรณ์การเกษตรท่ายาง
04 ก.พ. 2011 11:18น.

Image ประมวลภาพกิจกรรม
           ดร.เนตรนภิส  เขียวขำ นำนิสิตสาขาวิชาการจัดการศัตรูพืช ที่เรียนวิชา 01011443 การจัดการศัตรูพืชหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่นิสิต กิจกรรมพัฒนาวิชาการและพัฒนาทักษะให้นิสิต และเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ในเรื่อง การจัดการผลิตผลหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อการส่งออกด้วยเทคโนโลยี และระบบตรวจสอบย้อนกลับที่สมบูรณ์ตามหลักมาตรฐานสากล ในวันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2553  สหกรณ์การเกษตรท่ายาง จำกัด  ต. ท่ายาง อ. ท่ายาง จ.เพชรบุรี 

Image Image 

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
เจียไต๋แฟร์ 2011
28 ม.ค. 2011 11:07น.

Image ประมวลภาพกิจกรรม
           ดร.อรอุมา  เพียซ้าย อาจารย์ประจำวิชา 01008481 Plant Disease Diagnosis นำนิสิตสาขาวิชาการจัดการศัตรูพืช ศึกษาดูงานโครงการศึกษางานวิจัยและพัฒนาธุรกิจการเกษตร ในงาน "เจียไต๋แฟร์ : มหัศจรรย์ผักสวนครัว 5 สี ดอกไม้นานาพันธุ์ เทคโนโลยีเพาะปลูกอันทันสมัย" วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2554 ณไร่ชนม์เจริญฟาร์ม ตำบลวังด้ง อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

Image Image

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
ประมวลภาพงานสันทนาการ 53
06 ม.ค. 2011 22:37น.

Image  ประมวลภาพ
          เมื่อวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2553 เวลา 11.00 น.  ภาควิชาโรคพืชจัดงานส่งเสริมความสัมพันธ์และสันทนาการระหว่างอาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน บุคลากร นิสิตและศิษย์เก่าภาควิชาโรคพืช
  ณ ห้อง 502

Image Image

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
แสดงความยินดี ดร.สุพจน์ กาเซ็ม
29 ต.ค. 2010 09:31น.

Image ภาควิชาโรคพืชขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุพจน์ กาเซ็ม ที่ได้รับรางวัลผู้เสนอผลงานวิจัยดีเยี่ยม จากการประชุมวิชาการ "นักวิจัยรุ่นใหม่...พบ...เมธีวิจัยอาวุโส สกว." ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 14-16 ตุลาคม 2553 ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ รีสอร์ท รีเจนท์ บีช ชะอำ จ.เพชรบุรี ชื่อผลงานที่นำเสนอ " Bacterial Antagonist Mediated Broad-Spectrum Resistance of Maize Against Diseases and Bioproduct Development"

Image Image 

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
<< เริ่ม < ก่อนหน้า 11 12 13 14 15 16 17 ต่อไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 101 - 110 จาก 168
Themes and Templates by dezinedepot

ภาควิชาโรคพืช  คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50  ถนนงามวงศ์วาน  ลาดยาว  จตุจักร  กรุงเทพฯ  10900
Tel : 0 2579 1026    Fax : 0 2942 8044
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : agrsnu@ku.ac.th