บรรยายพิเศษ Dr.Luis Manuel Mira Vieira
30 ส.ค. 2010 13:54น.

Image ประมวลภาพกิจกรรม
ImageImageImage เมื่อวันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2553 เวลา 10.00-12.00 น. ภาควิชาโรคพืชได้รับเกียรติจาก Dr.Luis Manuel Mira Vieira  จาก Instituto de Ciencias Biomedicas de Abel Salzar  มหาวิทยาลัย Porto ประเทศโปรตุเกส จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง "Working in Thin-Layer Chromatography : Some PraticalTips" ให้กับคณาจารย์ นักวิชาการ นิสิตและผู้ที่สนใจทั่วไป ณ ห้อง 502 ชั้น 5 ตึกจรัด สุนทรสิงห์ ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Image Image 

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
แสดงความยินดีบัณฑิตใหม่ ปี 52
17 ก.ค. 2010 16:23น.

Image แสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่

Image Image

ภาควิชาโรคพืช ขอแสดงความยินดี กับบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ในปีการศึกษา 2552 ในโอกาสที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ 20 กรกฎาคม 2553 ซึ่งเป็นโอกาสที่สำคัญของชีวิต จึงใคร่ขอให้ทุกท่านได้เก็บรักษาความประทับใจและความทรงจำดีๆ ตลอดช่วงเวลาที่ได้อยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แห่งนี้ไว้ตลอดไป

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
เชิญชวนนิสิตระดับปริญญาตรี
15 ก.ค. 2010 17:04น.

Image เชิญชวนนิสิตระดับปริญญาตรี
          Image  หน่วยวิจัยและบริการโรคพืช ภาควิชาโรคพืช ร่วมกับ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เชิญชวนนิสิตระดับปริญญาตรี ที่สนใจ "ระบบมาตรฐานการผลิตพืชผักปลอดภัยเพื่อการส่งออก" เข้าร่วมโครงการ ฝึกอบรม "Young Auditor Training Program for Sustainable Organic ICM"  นิสิตที่ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับใบประกาศรับรองการผ่านหลักสูตร (ภาคทฤษฎี) จากคณะเกษตร มีสิทธิต่อยอดเข้าร่วมโครงการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการผลิตพืชผักปลอดภัยจากสารเคมีแบบครบวงจรและมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์สู่ชุมชน และรับใบรับรองการผ่านหลักสูตร (ภาคปฏิบัติ) ระยะเวลาการอบรม รวม 2 วัน  วันที่  14 - 15 สิงหาคม 2553 สนใจลงชื่อได้ที่ธุรการ ภาควิชาโรคพืช ชั้น 5 ตึก จรัดสุนทรสิงห์ ภายในวันที่  30 กรกฎาคม 2553
**** Downloads ตารางฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ   กำหนดการล่าสุด   รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ  มาตรฐานการผลิตพืชอินทรีย์ของไทย

ภาพกิจกรรมฝึกอบรม ICM
15 ก.ค. 2010 16:48น.

Image ประมวลภาพกิจกรรม
          หน่วยวิจัยและบริการโรคพืช ภาควิชาโรคพืชร่วมกับคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  อบรมและแนะนำโครงการมาตรฐานการผลิตพืชผักปลอดภัยระบบออร์กานิกไอซีเอ็ม วันเสาร์ที่  31 กรกฎาคม  2553  ณ  อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


Image Image

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
ขอแสดงความยินดีกับนิสิต
01 ก.ค. 2010 12:12น.

Image ประมวลภาพกิจกรรม
          ภาควิชาโรคพืชขอแสดงความยินดีกับ นายสญชัย  ขวัญเกื้อ  ที่ได้รับรางวัล สอบได้คะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุด อันดับ 2 จากพิธีไหว้ครูคณะเกษตร เมื่อวันที่ 24  มิถุนายน 2553

Image Image

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
<< เริ่ม < ก่อนหน้า 11 12 13 14 15 16 17 ต่อไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 111 - 120 จาก 168
Themes and Templates by dezinedepot

ภาควิชาโรคพืช  คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50  ถนนงามวงศ์วาน  ลาดยาว  จตุจักร  กรุงเทพฯ  10900
Tel : 0 2579 1026    Fax : 0 2942 8044
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : agrsnu@ku.ac.th