ศึกษาดูงานทางด้านพันธุ์พืช
06 ต.ค. 2010 15:02น.

Image ประมวลภาพกิจกรรม 
          เมื่อวันที่  17-19 กันยายน 2553 รศ.ณรงค์  สิงห์บุระอุดม รศ.นิพนธ์  วิสารทานนท์ และดร.ธิดา  เดชฮวบ  นำนิสิตระดับปริญญาตรี ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา 01008471  สารเคมีที่ใช้ในการป้องกันกำจัดโรคพืชและ 01008474  ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อการอารักขาพืช ศึกษาดูงาน ทางด้านพันธุ์พืชท้องถิ่น พืชสมุนไพรและการนำไปใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร

Image Image

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
แสดงความยินดี"ครูต้นแบบ"
03 ก.ย. 2010 09:25น.

Image ครูต้นแบบ         
Image             ภาควิชาโรคพืช  ขอแสดงความยินดีกับ
รองศาสตราจารย์ ดร.สุดฤดี  ประเทืองวงศ์  ในฐานะตัวแทนคณาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ที่ได้รับรางวัล
"ครูต้นแบบ" ตามโครงการเชิดชูอาจารย์ต้นแบบด้านการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการสอน ประจำปี 2553 จากเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลางเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 1 กันยายน  2553

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
บรรยายพิเศษ Dr.Luis Manuel Mira Vieira
30 ส.ค. 2010 13:54น.

Image ประมวลภาพกิจกรรม
ImageImageImage เมื่อวันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2553 เวลา 10.00-12.00 น. ภาควิชาโรคพืชได้รับเกียรติจาก Dr.Luis Manuel Mira Vieira  จาก Instituto de Ciencias Biomedicas de Abel Salzar  มหาวิทยาลัย Porto ประเทศโปรตุเกส จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง "Working in Thin-Layer Chromatography : Some PraticalTips" ให้กับคณาจารย์ นักวิชาการ นิสิตและผู้ที่สนใจทั่วไป ณ ห้อง 502 ชั้น 5 ตึกจรัด สุนทรสิงห์ ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Image Image 

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
แสดงความยินดีบัณฑิตใหม่ ปี 52
17 ก.ค. 2010 16:23น.

Image แสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่

Image Image

ภาควิชาโรคพืช ขอแสดงความยินดี กับบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ในปีการศึกษา 2552 ในโอกาสที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ 20 กรกฎาคม 2553 ซึ่งเป็นโอกาสที่สำคัญของชีวิต จึงใคร่ขอให้ทุกท่านได้เก็บรักษาความประทับใจและความทรงจำดีๆ ตลอดช่วงเวลาที่ได้อยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แห่งนี้ไว้ตลอดไป

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
เชิญชวนนิสิตระดับปริญญาตรี
15 ก.ค. 2010 17:04น.

Image เชิญชวนนิสิตระดับปริญญาตรี
          Image  หน่วยวิจัยและบริการโรคพืช ภาควิชาโรคพืช ร่วมกับ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เชิญชวนนิสิตระดับปริญญาตรี ที่สนใจ "ระบบมาตรฐานการผลิตพืชผักปลอดภัยเพื่อการส่งออก" เข้าร่วมโครงการ ฝึกอบรม "Young Auditor Training Program for Sustainable Organic ICM"  นิสิตที่ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับใบประกาศรับรองการผ่านหลักสูตร (ภาคทฤษฎี) จากคณะเกษตร มีสิทธิต่อยอดเข้าร่วมโครงการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการผลิตพืชผักปลอดภัยจากสารเคมีแบบครบวงจรและมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์สู่ชุมชน และรับใบรับรองการผ่านหลักสูตร (ภาคปฏิบัติ) ระยะเวลาการอบรม รวม 2 วัน  วันที่  14 - 15 สิงหาคม 2553 สนใจลงชื่อได้ที่ธุรการ ภาควิชาโรคพืช ชั้น 5 ตึก จรัดสุนทรสิงห์ ภายในวันที่  30 กรกฎาคม 2553
**** Downloads ตารางฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ   กำหนดการล่าสุด   รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ  มาตรฐานการผลิตพืชอินทรีย์ของไทย

<< เริ่ม < ก่อนหน้า 11 12 13 14 15 16 17 ต่อไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 111 - 120 จาก 170
Themes and Templates by dezinedepot

ภาควิชาโรคพืช  คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50  ถนนงามวงศ์วาน  ลาดยาว  จตุจักร  กรุงเทพฯ  10900
Tel : 0 2579 1026    Fax : 0 2942 8044
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : agrsnu@ku.ac.th