บรรยายพิเศษ Prof.Dr.Yong-Ping Duan
30 มี.ค. 2010 15:27น.

Image ประมวลภาพกิจกรรม
ImageImageImage เมื่อวันจันทร์ที่  29
มีนาคม  2553  เวลา  13.30-15.00  น.  ภาควิชาโรคพืชได้รับเกียรติจาก  Prof.Dr.Yong-Ping Duan  USDA-ARS-USHRL, Fort  Pierce, Florida จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง
“Current view on a century-old disease, citrus huanglongbing-the causal agents and genomics” 

Image Image

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
สวนเฉลิมพระเกียรติ 55 พรรษา
23 มี.ค. 2010 10:17น.

Image สวนเฉลิมพระเกียรติ  55 พรรษา
         เมื่อวันที่  19  มีนาคม 2553 หลังเลิกงานได้ขับรถกลับบ้าน ระหว่างทางกลับบ้านก็เลยแวะชม"สวนเฉลิมพระเกีรติฯ 55 พรรษา" ที่กรมวิชาการเกษตรจัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 55 พรรษา ในปี พ.ศ. 2553  สวนเฉลิมพระเกียรติ 55 พรรษา เป็นศูนย์รวบรวมพรรณไม้หายากจากภูมิภาคต่าง ๆ นำมาปลูกเพื่ออนุรักษ์ไว้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

Image Image

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
บรรยายพิเศษProf.Dr.Thomas J. Burr
06 มี.ค. 2010 16:41น.

Imageประมวลภาพกิจกรรม
ImageImageImage เมื่อวันพฤหัสบดีที่  4 มีนาคม  2553  เวลา  13.30-15.00  น.  ภาควิชาโรคพืชได้รับเกียรติจาก Prof. Dr. Thomas J. Burr  Department of Plant Pathology, NYSAES, Cornell University จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง Pili development in Xylella fastidiosa affects motility, biofilm formation and virulence relate to Pierce's disease of grapevines” 


Image Image

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
Aggie Open House 2552
06 มี.ค. 2010 15:57น.

Imageประมวลภาพกิจกรรม
          ภาควิชาโรคพืชจัดกิจกรรม Open House ขึ้นระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม 2552 บริเวณด้านหน้าอาคารวชิรานุสรณ์ เพื่อเปิดบ้านคณะเกษตร ในงานนี้มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและสอบถามข้อมูลกันอย่างมากมาย

Image Image        

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
ศึกษาดูงานโครงการหลวง
24 ก.พ. 2010 18:06น.

Imageประมวลภาพกิจกรรม
        เมื่อวันที่ 18-21 กุมภาพันธ์  2553 ดร.ธิดา  เดชฮวบ และ  รศ.นิพนธ์  วิสารทานนท์  นำนิสิตระดับปริญญาตรี ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา 01008371 หลักการป้องกันกำจัดโรคพืช วิชา 01008483 โรคของพืชเศรษฐกิจ  วิชา 01008481 การวินิจฉัยโรคพืช  และวิชา 01008471  สารเคมีที่ใช้ในการป้องกันกำจัดโรคพืช ศึกษาดูงานทางด้านการจัดการโรคพืช ณ สถานีเกษตรหลวงปางดะ และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง จ. เชียงใหม่

Image Image

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
<< เริ่ม < ก่อนหน้า 11 12 13 14 15 16 17 ต่อไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 121 - 130 จาก 170
Themes and Templates by dezinedepot

ภาควิชาโรคพืช  คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50  ถนนงามวงศ์วาน  ลาดยาว  จตุจักร  กรุงเทพฯ  10900
Tel : 0 2579 1026    Fax : 0 2942 8044
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : agrsnu@ku.ac.th