บรรยายพิเศษProf.Dr.Thomas J. Burr
06 มี.ค. 2010 16:41น.

Imageประมวลภาพกิจกรรม
ImageImageImage เมื่อวันพฤหัสบดีที่  4 มีนาคม  2553  เวลา  13.30-15.00  น.  ภาควิชาโรคพืชได้รับเกียรติจาก Prof. Dr. Thomas J. Burr  Department of Plant Pathology, NYSAES, Cornell University จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง Pili development in Xylella fastidiosa affects motility, biofilm formation and virulence relate to Pierce's disease of grapevines” 


Image Image

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
Aggie Open House 2552
06 มี.ค. 2010 15:57น.

Imageประมวลภาพกิจกรรม
          ภาควิชาโรคพืชจัดกิจกรรม Open House ขึ้นระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม 2552 บริเวณด้านหน้าอาคารวชิรานุสรณ์ เพื่อเปิดบ้านคณะเกษตร ในงานนี้มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและสอบถามข้อมูลกันอย่างมากมาย

Image Image        

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
ศึกษาดูงานโครงการหลวง
24 ก.พ. 2010 18:06น.

Imageประมวลภาพกิจกรรม
        เมื่อวันที่ 18-21 กุมภาพันธ์  2553 ดร.ธิดา  เดชฮวบ และ  รศ.นิพนธ์  วิสารทานนท์  นำนิสิตระดับปริญญาตรี ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา 01008371 หลักการป้องกันกำจัดโรคพืช วิชา 01008483 โรคของพืชเศรษฐกิจ  วิชา 01008481 การวินิจฉัยโรคพืช  และวิชา 01008471  สารเคมีที่ใช้ในการป้องกันกำจัดโรคพืช ศึกษาดูงานทางด้านการจัดการโรคพืช ณ สถานีเกษตรหลวงปางดะ และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง จ. เชียงใหม่

Image Image

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
ประกาศขายหนังสือ
09 ก.พ. 2010 10:15น.

Image จัดจำหน่ายโดยสมาคมนักโรคพืชแห่งประเทศไทย
1. หนังสือไส้เดือนฝอยศัตรูพืชในประเทศไทย ฉบับปรับปรุง 2552 Image
2. ไส้เดือนฝอยศัตรูพืชโรคและการจัดการ ฉบับปรับปรุง 2552 Image

Image Image

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
ภาพงานสันทนาการ
04 ม.ค. 2010 11:10น.

Image ประมวลภาพงานโครงการสัมมนาการส่งเสริมความสัมพันธ์และสันทนาการระหว่างอาจารย์  ข้าราชการ  พนักงาน  บุคลากร  นิสิตภาควิชาโรคพืชและศิษย์เก่า  ในวันศุกร์ที่  25  ธันวาคม  2552  เวลา  11.00  น.  ณ  ห้อง  502  ภาควิชาโรคพืช

Image Image

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
<< เริ่ม < ก่อนหน้า 11 12 13 14 15 16 17 ต่อไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 121 - 130 จาก 168
Themes and Templates by dezinedepot

ภาควิชาโรคพืช  คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50  ถนนงามวงศ์วาน  ลาดยาว  จตุจักร  กรุงเทพฯ  10900
Tel : 0 2579 1026    Fax : 0 2942 8044
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : agrsnu@ku.ac.th