ผลิตอาหารปลอดภัยที่ยั่งยืน
09 ธ.ค. 2009 13:25น.

Image  ผลิตอาหารปลอดภัยที่ยั่งยืน ชุมชนคลองนาหมอนได้GAP
     ภาควิชาโรคพืช  โดยหน่วยวิจัยและบริการโรคพืช มี ดร. สุพจน์ กาเซ็ม เป็นหัวหน้าทีมได้ดำเนินการฝึกอบรมให้กับเกษตรกรเพื่อผลักดันและสนับสนุนการผลิตพืชผักปลอดภัยจากสารเคมีอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีโครงการต่อเนื่องจากโครงการนำร่องการพัฒนาศักยภาพการผลิตผักปลอดสารพิษของกลุ่มเกษตรกรชุมชนคลองนาหมอน ตำบลราษฎรนิยม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่ปี 2551
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.thairath.co.th/content/edu/51741

บรรยายพิเศษProf.Dr.Dov Prusky
13 ต.ค. 2009 10:07น.

Imageประมวลภาพกิจกรรม
ImageImageImage เมื่อวันจันทร์ที่  5 ตุลาคม 2552  เวลา  11.00-12.00  น.  รองศาสตราจารย์ ดร.สมศริ แสงโชติ จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง Mechanism of pathogenicity of postharvest pathogens in fruits” 
โดย Prof. Dr.Dov Prusky   Deputy Director of Research and Development, Agricultural Research Organization ประเทศอิสราเอล

Image Image

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
ส่งมอบงานหลังครบวาระ
05 ต.ค. 2009 14:09น.

Image หัวหน้าภาควิชาโรคพืช  ส่งมอบงานหลังครบวาระ
       เนื่องด้วย  รองศาสตราจารย์ณรงค์  สิงห์บุระอุดม หัวหน้าภาควิชาโรคพืชได้ครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 30 กันยายน 2552 ภาควิชาโรคพืชได้จัดพิธีส่งมอบงานในตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร ให้กับหัวหน้าภาควิชาฯ ท่านใหม่ (รองศาสตราจารย์ ดร.สมศิริ  แสงโชติ) ในวันดังกล่าว  ณ  ห้องประชุมภาควิชาฯ  พร้อมทั้งมีการรายงานผลการดำเนินงานตามวาระ พ.ศ.2548-2552  โดยมีคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียง

Image Image

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น
15 ก.ย. 2009 11:31น.

Image ภาควิชาโรคพืชขอแสดงความยินดีกับ ดร.ดุสิต  อธินุวัฒน์  ที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นและรางวัลเกียรติยศแก่นิสิตที่ได้รับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2551 กลุ่มวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

Image Image

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
อบรมการควบคุมโรคไม้ผล จ.เชียงใหม่
14 ก.ย. 2009 13:34น.

Image รองศาสตราจารย์นิพนธ์  วิสารทานนท์ จัดโครงการฝึกอบรมการควบคุมโรคไม้ผลระยะก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว  ณ  ห้องประชุมดอยคำ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่  6  สิงหาคม  2552

Image Image

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
<< เริ่ม < ก่อนหน้า 11 12 13 14 15 16 17 ต่อไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 131 - 140 จาก 170
Themes and Templates by dezinedepot

ภาควิชาโรคพืช  คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50  ถนนงามวงศ์วาน  ลาดยาว  จตุจักร  กรุงเทพฯ  10900
Tel : 0 2579 1026    Fax : 0 2942 8044
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : agrsnu@ku.ac.th