ส่งมอบงานหลังครบวาระ
05 ต.ค. 2009 14:09น.

Image หัวหน้าภาควิชาโรคพืช  ส่งมอบงานหลังครบวาระ
       เนื่องด้วย  รองศาสตราจารย์ณรงค์  สิงห์บุระอุดม หัวหน้าภาควิชาโรคพืชได้ครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 30 กันยายน 2552 ภาควิชาโรคพืชได้จัดพิธีส่งมอบงานในตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร ให้กับหัวหน้าภาควิชาฯ ท่านใหม่ (รองศาสตราจารย์ ดร.สมศิริ  แสงโชติ) ในวันดังกล่าว  ณ  ห้องประชุมภาควิชาฯ  พร้อมทั้งมีการรายงานผลการดำเนินงานตามวาระ พ.ศ.2548-2552  โดยมีคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียง

Image Image

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น
15 ก.ย. 2009 11:31น.

Image ภาควิชาโรคพืชขอแสดงความยินดีกับ ดร.ดุสิต  อธินุวัฒน์  ที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นและรางวัลเกียรติยศแก่นิสิตที่ได้รับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2551 กลุ่มวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

Image Image

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
อบรมการควบคุมโรคไม้ผล จ.เชียงใหม่
14 ก.ย. 2009 13:34น.

Image รองศาสตราจารย์นิพนธ์  วิสารทานนท์ จัดโครงการฝึกอบรมการควบคุมโรคไม้ผลระยะก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว  ณ  ห้องประชุมดอยคำ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่  6  สิงหาคม  2552

Image Image

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
อบรมการควบคุมโรคไม้ผล จ.ชุมพร
14 ก.ย. 2009 10:32น.

Image รองศาสตราจารย์นิพนธ์  วิสารทานนท์จัดโครงการฝึกอบรมการควบคุมโรคไม้ผลระยะก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว  ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร อำเภอสวี จังหวัดชุมพร  เพื่อฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเกษตรกรชาวสวนด้านการควบคุมโรคไม้ผลทั้งในแปลงผลิตและการจัดการโรคหลังเก็บเกี่ยว รวมทั้งการป้องกันการเกิดสารพิษตกค้างในผลไม้ ที่เกิดจากการใช้ควบคุมโรคพืชในผลไม้ มิให้เป็นอันตรายต่อเกษตรกรและผู้บริโภค ในวันศุกร์ที่  3 กรกฎาคม 2552  เวลา  8.30- 16.30 น

Image Image

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
อบรมการใช้จุลินทรีย์เพื่อจัดการโรคและแมลง
03 ส.ค. 2009 15:42น.

Image รองศาสตราจารย์ ดร.สุดฤดี  ประเทืองวงศ์  จัดโครงการฝึกอบรมการใช้จุลินทรีย์เพื่อจัดการโรคและแมลงศัตรูข้าวและพืชผัก เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2552   ณ หอประชุมโรงเรียนวัดทุ่งคอก ตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน 130 คน สนับสนุนโดยโครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการเกษตร คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Image Image

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
<< เริ่ม < ก่อนหน้า 11 12 13 14 15 16 17 ต่อไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 131 - 140 จาก 168
Themes and Templates by dezinedepot

ภาควิชาโรคพืช  คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50  ถนนงามวงศ์วาน  ลาดยาว  จตุจักร  กรุงเทพฯ  10900
Tel : 0 2579 1026    Fax : 0 2942 8044
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : agrsnu@ku.ac.th