ภาพประชุมสมาคมนักโรคพืชแห่งประเทศไทย
26 พ.ค. 2009 17:48น.

Image ประมวลภาพประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2552 ของสมาคมนักโรคพืชแห่งประเทศไทย เรื่อง "ความท้าทายของการศึกษาวิทยาศาสตร์เกษตร : โรคพืช"
ในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2552  เวลา 9.00 - 16.00 น.
ณ ห้องนนทรี เคยู โฮม  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

Image Image

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
International Training on Crop Protection
04 พ.ค. 2009 14:39น.

Image หน่วยวิจัยและบริการโรคพืช รับบริการฝึกอบรมหลักสูตร International Training  on Crop Protection ให้กับชาวพม่าในหัวข้อเรื่อง Plant protection; Advanced Techniques for Disease Diagnosis and Biological Control ระหว่างวันที่ 28 เมษายน ถึง วันที่ 11 พฤษภาคม 2552 จำนวน 14  วัน

Image Image

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
สัมมนาปรับปรุงเนื้อหารายวิชา
21 มี.ค. 2009 16:15น.

ImageImageเมื่อวันพุธที่  18  มีนาคม  2552  ภาควิชาโรคพืชได้  จัดประชุมสัมมนาปรับปรุงแก้ไขเนื้อหารายวิชา 015281 (โรคพืชวิทยาเบื้องต้น) รวมทั้งวิชาพื้นฐานอื่นๆ  และวิชาที่เสนอเปิดใหม่ในแต่ละสายงาน  เพื่อให้แล้วเสร็จก่อนการเปิดการเรียนการสอนในภาคต้น  ปีการศึกษา  2552

 Image Image

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
โรคตายพรายของกล้วยน้ำว้า
06 มี.ค. 2009 14:05น.

Image การควบคุมโรคตายพรายของกล้วยน้ำว้า

Image Image
โดย ...รศ. ณรงค์ สิงห์บุระอุดม
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
บริการฝึกอบรม
27 ก.พ. 2009 11:27น.

Image หน่วยวิจัยและบริการโรคพืช รับบริการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ตามหัวข้อที่ร้องขอหรือที่ท่านสนใจ สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  Image 02 5791026 Image

<< เริ่ม < ก่อนหน้า 11 12 13 14 15 16 17 ต่อไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 141 - 150 จาก 168
Themes and Templates by dezinedepot

ภาควิชาโรคพืช  คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50  ถนนงามวงศ์วาน  ลาดยาว  จตุจักร  กรุงเทพฯ  10900
Tel : 0 2579 1026    Fax : 0 2942 8044
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : agrsnu@ku.ac.th