ปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2552
17 มิ.ย. 2009 14:07น.

Image  เมื่อวันพุธที่  10 มิถุนายน  2552  ภาควิชาโรคพืชจัดปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2552 เวลา 13.30 - 15.00 น.  ณ ห้อง 502 ชั้น 5 ภาควิชาโรคพืช  คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Image 

Image

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
อบรมการตรวจสอบเมล็ดข้าว
30 พ.ค. 2009 18:07น.

Image รองศาสตราจารย์ ดร.สมศิริ แสงโชติ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศูนย์แกนนำการตรวจวิเคราะห์โรคเมล็ดพันธุ์ข้าว เมื่อวันที่  18-22 พฤษภาคม 2552 ณ หน่วยตรวจสอบโรคเมล็ดพันธุ์และผลิตผลเกษตร  ภาควิชาโรคพืช  คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Image Image

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
ภาพประชุมสมาคมนักโรคพืชแห่งประเทศไทย
26 พ.ค. 2009 17:48น.

Image ประมวลภาพประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2552 ของสมาคมนักโรคพืชแห่งประเทศไทย เรื่อง "ความท้าทายของการศึกษาวิทยาศาสตร์เกษตร : โรคพืช"
ในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2552  เวลา 9.00 - 16.00 น.
ณ ห้องนนทรี เคยู โฮม  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

Image Image

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
International Training on Crop Protection
04 พ.ค. 2009 14:39น.

Image หน่วยวิจัยและบริการโรคพืช รับบริการฝึกอบรมหลักสูตร International Training  on Crop Protection ให้กับชาวพม่าในหัวข้อเรื่อง Plant protection; Advanced Techniques for Disease Diagnosis and Biological Control ระหว่างวันที่ 28 เมษายน ถึง วันที่ 11 พฤษภาคม 2552 จำนวน 14  วัน

Image Image

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
สัมมนาปรับปรุงเนื้อหารายวิชา
21 มี.ค. 2009 16:15น.

ImageImageเมื่อวันพุธที่  18  มีนาคม  2552  ภาควิชาโรคพืชได้  จัดประชุมสัมมนาปรับปรุงแก้ไขเนื้อหารายวิชา 015281 (โรคพืชวิทยาเบื้องต้น) รวมทั้งวิชาพื้นฐานอื่นๆ  และวิชาที่เสนอเปิดใหม่ในแต่ละสายงาน  เพื่อให้แล้วเสร็จก่อนการเปิดการเรียนการสอนในภาคต้น  ปีการศึกษา  2552

 Image Image

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
<< เริ่ม < ก่อนหน้า 11 12 13 14 15 16 17 ต่อไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 141 - 150 จาก 170
Themes and Templates by dezinedepot

ภาควิชาโรคพืช  คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50  ถนนงามวงศ์วาน  ลาดยาว  จตุจักร  กรุงเทพฯ  10900
Tel : 0 2579 1026    Fax : 0 2942 8044
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : agrsnu@ku.ac.th