โรคพุ่มแจ้มันสำปะหลัง
22 ม.ค. 2009 17:20น.

Image การเฝ้าระวังโรคระบาดพืช

โรคพุ่มแจ้  มันสำปะหลัง (Witche's broom)

โดย รศ.ณรงค์  สิงห์บุระอุดม

ภาควิชาโรคพืช  คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


Image  Image

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
เจียไต๋แฟร์ 2009
14 ม.ค. 2009 11:08น.

Image ประมวลภาพกิจกรรม
         รศ.ดร.สมศิริ แสงโชติ และดร.เนตรนภิส เขียวขำ อาจารย์ผู้สอนวิชา Postharvest Pest Management นำนิสิตศึกษาดูงานโครงการศึกษางานวิจัยและพัฒนาธุรกิจการเกษตร ในงาน "มหัศจรรย์แห่งเมล็ดพันธุ์กับเจียไต๋แฟร์ 2009" วันที่ 11 มกราคม 2552 ณไร่ชนม์เจริญฟาร์ม ตำบลวังด้ง อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

Image Image

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
Aggie Open House
14 ม.ค. 2009 11:55น.

Image ประมวลภาพกิจกรรม
          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับสำนักงานการอุดมศึกษาและสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ได้จัดโครงการเลือกแนวทาง ... วางอนาคต ประจำปี 2552 ขึ้นระหว่างวันที่ 8-9 มกราคม 2552 และคณะเกษตรได้จัดงาน "เปิดบ้านคณะเกษตร Aggie Open House"

Image Image

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
งานขอบคุณบุคลากร
27 ธ.ค. 2008 17:27น.

Image  ประมวลภาพกิจกรรม
          งานขอบคุณบุคลากร' 51 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันที่ 26 ธันวาคม 2551 เวลา 16.00 น. ในงานนี้ รศ.นิพนธ์ วิสารทานนท์ ได้รับประกาศเกียรติคุณและรางวัลบุคลากรดีเด่นสายวิชาการด้านบริการวิชาการ และ นายประกอบ บุญรอด ได้รับประกาศเกียรติคุณรางวัลบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการกลุ่มปฏิบัติงานบริหารและธุรการ

Image Image

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
ผู้บริหารพบบุคลากร 2551
27 ธ.ค. 2008 16:58น.

Image  ประมวลภาพกิจกรรม
          คณะเกษตรจัดงานผู้บริหารพบบุคลากร 2551 ในวันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2551 ที่ลานจอดรถคณะเกษตร ในงานนี้เป็นงานที่เชื่อมความสามัคคีระหว่างผู้บริหารและบุคลากร 

Image Image

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
<< เริ่ม < ก่อนหน้า 11 12 13 14 15 16 17 ต่อไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 151 - 160 จาก 170
Themes and Templates by dezinedepot

ภาควิชาโรคพืช  คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50  ถนนงามวงศ์วาน  ลาดยาว  จตุจักร  กรุงเทพฯ  10900
Tel : 0 2579 1026    Fax : 0 2942 8044
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : agrsnu@ku.ac.th