การวินิจฉัยโรคพืชเบื้องต้น (รุ่นที่2)
22 ก.ย. 2008 15:10น.

รวมภาพกิจกรรมในโครงการฝึกอบรม
การวินิจฉัยและการจัดการโรคพืชเบื้องต้น (รุ่นที่2) 
วันที่  10-11 ตุลาคม  2551

  หน่วยวิจัยและบริการโรคพืช 

ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ บางเขน


Image

Image

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
ประชุมคณาจารย์ คณะเกษตร
03 พ.ย. 2008 12:04น.

รองศาสตราจารย์วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดการประชุมคณาจารย์คณะเกษตร "ก้าวไปด้วยกัน ร่วมสร้างสรรค์ คณะเกษตร" ประจำปี 2551 ซึ่งเป็นการประชุมคณาจารย์คณะเกษตร ประจำปี 2551

Image Image

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
แสดงความยินดี
19 ต.ค. 2008 12:53น.

ภาควิชาโรคพืช ขอแสดงความยินดีกับ นายประกอบ  บุญรอด  และนางสาวสรินนา  อ่ำรุ่ง  ที่ได้รับรางวัล บุคลากรสายสนับสนุนดีเด่น ในการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ปี 2551 เรื่อง ต่างคน...ต่างคิดแต่ภารกิจเดียวกัน   วันที่ 17 ตุลาคม 2551
ณ ห้องประชุม 202 กาญจนภาชน์ลิ่วมโนมนต์  อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตบางเขน

Image

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
แสดงความยินดี
25 ก.ย. 2008 14:16น.

Image

....ภาควิชาโรคพืชขอแสดงความยินดีกับ....
นางสาวณัฐธิยา เบือนสันเทียะ ที่ได้รับรางวัล

   1.
รางวัลเกียรติยศผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2550
   2. รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับชมเชย กลุ่มวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ประจำปีการศึกษา 2550

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
ไหว้ครู
19 พ.ย. 2005 07:25น.

ImageImage


ภาควิชาโรคพืชจัดพิธีไหว้ครูในวันพฤหัสบดีที่ 18  มิถุนายน 2552
ณ ห้อง 502  ภาควิชาโรคพืช  คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิธีไหว้ครู เป็นพิธีกรรมที่สำคัญอย่างหนึ่ง และนับเป็นประเพณีของไทยที่นิยมปฏิบัติมาแต่สมัยโบราณ แสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครูบาอาจารย์ ที่ประสิทธ์ประสาทวิชาเรามา ทั้งจรรยามารยาทและศิลปวิทยา

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
<< เริ่ม < ก่อนหน้า 11 12 13 14 15 16 17 ต่อไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 161 - 170 จาก 170
Themes and Templates by dezinedepot

ภาควิชาโรคพืช  คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50  ถนนงามวงศ์วาน  ลาดยาว  จตุจักร  กรุงเทพฯ  10900
Tel : 0 2579 1026    Fax : 0 2942 8044
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : agrsnu@ku.ac.th