บรรยายพิเศษ โดย รศ.ณรงค์ สิงห์บุระอุดม
21 เม.ย. 2015 16:47น.

Image ประมวลภาพกิจกรรม
          เมื่อวันพุธที่ 18  กุมภาพันธ์ 2558 รองศาสตราจารย์ณรงค์  สิงห์บุระอุดม ภาควิชาโรคพืช  คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง "ใช้ชีวิตที่เหลืออยู่อย่างมีความสุขและมีคุณค่า" เวลา 11.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 8 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Image Image

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
ประชุมประจำปี 2557
21 เม.ย. 2015 16:41น.

Image ประมวลภาพกิจกรรม
          เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2558 ภาควิชาโรคพืชจัดกิจกรรมสัมมนาอาจารย์และบุคลากร ประจำปี 2557 เพื่อเป็นเวทีให้กับอาจารย์ นักวิชาการ และลูกจ้างได้ประเมินผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งนำปัญหาในการทำงานหรือข้อสงสัยที่เกิดขึ้นมาหารือเพื่อระดมความคิดในการแก้ปัญหาดังกล่าวให้ลุล่วง โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ สวนสามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม

Image Image

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ฯ 2557
21 เม.ย. 2015 16:28น.

Image ประมวลภาพกิจกรรม
          เมื่อวันพฤหัสบดีที่  25  ธันวาคม 2557 ภาควิชาโรคพืชจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ฯ งานโครงการสัมมนาการส่งเสริมความสัมพันธ์และสันทนาการระหว่างอาจารย์  ข้าราชการ  พนักงาน  บุคลากร  นิสิตภาควิชาโรคพืชและศิษย์เก่า เวลา  10.00-14.00 น.  ณ  ห้อง 502 ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Image Image

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
งานมุทิตาจิต 65 ปี รศ.ดร.สุดฤดี ประเทืองวงศ์
21 เม.ย. 2015 16:16น.

Image ประมวลภาพกิจกรรม
          เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2556 ภาควิชาโรคพืชและภาควิชาโรคพืช คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับบริษัทโซตัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้มีการจัดงานแสดงมุฑิตาจิตให้ รองศาสตราจารย์ ดร.สุดฤดี  ประเทืองวงศ์  ณ ห้องวิภาวดีบอลรูมบี โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว

Image Image

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
ไหว้ครู 2557
21 เม.ย. 2015 16:08น.

Image ประมวลภาพกิจกรรม
          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน 2557 ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีการจัดพิธีภาควิชาโรคพืชจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูชาครู : การไหว้ครู ที่มีมาแต่โบราณ และมีอยู่ในแทบทุกสาขาอาชีพของคนไทย ถือเป็นพิธีกรรมที่แสดงความเคารพ และระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์  ณ ห้อง 106 ชั้น 1 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Image Image

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
<< เริ่ม < ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ต่อไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 21 - 30 จาก 168
Themes and Templates by dezinedepot

ภาควิชาโรคพืช  คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50  ถนนงามวงศ์วาน  ลาดยาว  จตุจักร  กรุงเทพฯ  10900
Tel : 0 2579 1026    Fax : 0 2942 8044
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : agrsnu@ku.ac.th