รับสมัครอาจารย์
16 มิ.ย. 2014 14:51น.

Image ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์ขยายเวลารับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา (ทดแทนอัตราเลขที่ 312) ดังรายละเอียด http://www.agr.ku.ac.th/agr2/file/140515.pdf

ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษ
16 มิ.ย. 2014 14:09น.

Image ภาควิชาโรคพืชขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นิสิตและผู้ที่สนใจทั่วไป ร่วมเรียนเสริมทักษะทางภาษาอังกฤษ โดย... ศาสตราจารย์ ดร.สืบศักดิ์ สนธิรัตน ในวันอังคารที่ 24 มิถุนายน 2557 เวลา 10.00-12.00 น. ห้อง 502 ชั้น5 ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
          สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงชื่อสำรองที่นั่งและรับ CD ประกอบการเรียนได้ที่ คุณสรินนา  อ่ำรุ่ง  โทรศัพท์ 02-5791026

ศึกษาดูงาน Village Farm
26 เม.ย. 2014 15:51น.

Image  ประมวลภาพกิจกรรม
          เมื่อวันที่ 28-29 มีนาคม 2557 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภิส เขียวขำ นำนิสิตที่เรียนวิชา 01008483 Postharvest Diseases ศึกษาดูงานการจัดการไร่องุ่น การผลิตน้ำองุ่น และไวน์  บริษัทวิลเลจ ฟาร์ม แอนด์ ไวน์เนอรี่ และศูนย์เรียนรู้ฟ้าประทานเพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน เพื่อให้นิสิตเข้าใจขั้นตอนวิธีการจัดการในแปลงการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว ตลอดจนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ณ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

Image Image

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
ประชุมระดมความคิดเห็น
24 เม.ย. 2014 15:39น.

Image ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภิส เขียวขำ จัดกิจกรรมให้ความรู้และระดมความคิดเห็นของนิสิตในการเสนอตัวบ่งชี้และเป้าหมายของกิจกรรมนิสิตและขอข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับความเข้าใจในระบบประกันคุณภาพ ณ ห้อง 502 ชั้น 5 ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ACPP 2014 ครั้งที่ 5
22 เม.ย. 2014 18:49น.

Image  ข่าวสารประชาสัมพันธ์แด่อาจารย์ บุคลากร นิสิตปัจจุบัน ศิษย์เก่า ตลอดจนผู้ที่สนใจทางสาขาโรคพืชทุกท่าน
          ด้วยสมาคมนักโรคพืชแห่งประเทศไทย กำหนดจัดการประชุมวิชาการโรคพืชนานาชาติ ACPP 2014 ครั้งที่ 5 (The 5th Asian Conference on Plant Pathology) ระหว่างวันที่ 3-6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรสโฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นเซนเตอร์  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนทางวิชาการและประสบการณ์ระหว่างผู้เชี่ยวชาญด้านโรคพืชจากประเทศต่าง ๆ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป ซึ่งในการประชุมวิชาการมีหัวข้อการประชุมที่ครอบคลุมในสาขาต่างๆ  ทางโรคพืช โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.acppthailand2014.com/welcome.php

<< เริ่ม < ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ต่อไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 31 - 40 จาก 167
Themes and Templates by dezinedepot

ภาควิชาโรคพืช  คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50  ถนนงามวงศ์วาน  ลาดยาว  จตุจักร  กรุงเทพฯ  10900
Tel : 0 2579 1026    Fax : 0 2942 8044
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : agrsnu@ku.ac.th