บรรยายพิเศษ Mr.Avshalom"Abu"Vilan
12 ก.พ. 2014 10:06น.

Image ประมวลภาพกิจกรรม
          วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2556 เวลา 10.30 - 12.00 น.  ภาควิชาโรคพืชได้รับเกียรติจาก Mr. Avshalom"Abu"Vilan (Secretary General of Israel Federation) จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง "Agriculture and Agribusiness in Israel : Past, Present and Future" ณ ห้อง 303 อาคารวชิรานุสรณ์  คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สมศริ แสงโชติ กล่าวต้อนรับและมีคณาจารย์และนิสิตให้ความสนใจเข้าร่วมฟังบรรยาย

Image Image

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
บรรยายพิเศษ Prof.Dr.Radovan
12 ก.พ. 2014 09:53น.

Image ประมวลภาพกิจกรรม
          วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2555 เวลา 8.30 - 9.30 น.  ภาควิชาโรคพืชได้รับเกียรติจาก Professor Dr. Radovan Pokony : Faculty of Agronomy, Department of Crop Science Breeding and Plant Medicine, Mendel University in Brno จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง "The information of plant health care department, The Colletotrichum acutatum dangerous pathogen, The plant healt control system in the Czech Republic" ณ ห้อง 515 อาคารจรัด  สุนทรสิงห์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สมศริ แสงโชติ กล่าวต้อนรับ

Image Image

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
งานกตัญญุตา 80 ปี
12 ก.พ. 2014 09:40น.

Image ประมวลภาพกิจกรรม
          เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2556 ภาควิชาโรคพืชร่วมกับคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีการจัดงานแสดงมุฑิตาจิตให้ รศ.อุดม  ภู่พิพัฒน์ และผศ.ดร.อรุณ  จันทนโอ ณ ห้องห้องรวยเงิน โรงแรมมารวย การ์เด้น

Image Image

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
ศึกษาดูงานสวนผลไม้เกษตรกร
12 ก.พ. 2014 09:23น.

Image ประมวลภาพกิจกรรม
          เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2556 - 1 กันยายน 2556 ดร.วีระณีย์  ทองศรี และดร.ปัฐวิภา สงกุมาร นำนิสิตระดับปริญญาตรีที่เรียนวิชา 01008463 โรคของไม้ผล ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ สวนผลไม้ของเกษตรกร อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี และอำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

Image Image 

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
ศึกษาดูงาน Village Farm
12 ก.พ. 2014 09:14น.

Image ประมวลภาพกิจกรรม
          วันที่ 28-29 มีนาคม 2556 ผศ.ดร.เนตรนภิส เขียวขำ นำนิสิตที่เรียนวิชา 01008483 (Postharvest Diseases)  ศึกษาดูงานการจัดการไร่องุ่น การผลิตน้ำองุ่น และไวน์  บริษัทวิลเลจ ฟาร์ม แอนด์ ไวน์เนอรี่ เพื่อให้นิสิตเข้าใจขั้นตอนวิธีการจัดการในแปลงการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว ตลอดจนการผลิตภัณฑ์แปรรูป อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

Image Image

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
<< เริ่ม < ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ต่อไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 51 - 60 จาก 170
Themes and Templates by dezinedepot

ภาควิชาโรคพืช  คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50  ถนนงามวงศ์วาน  ลาดยาว  จตุจักร  กรุงเทพฯ  10900
Tel : 0 2579 1026    Fax : 0 2942 8044
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : agrsnu@ku.ac.th