กิจกรรม 7ส.2555
19 ก.ค. 2012 15:10น.

Image ประมวลภาพกิจกรรม
เมื่อวันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2555 เวลา 9.00-16.00 น.ภาควิชาโรคพืชจัด กิจกรรม 7ส. เพื่อให้สภาพแวดล้อมในการทำงานและการจัดกิจกรรมต่างๆ ดีขึ้นโดยการร่วมแรงร่วมใจจากทุกฝ่ายโดยใช้หลัก 7ส. ซึ่งประกอบด้วย สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย สิ่งแวดล้อม และสร้างสรรค์สิ่งดีให้กับหน่วยงาน ณ ห้อง 502 ภาควิชาโรคพืช ตึกจรัด สุนทรสิงห์

Image Image 

 

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
ปฐมนิเทศ 2555
19 ก.ค. 2012 15:03น.

Image ประมวลภาพกิจกรรม
เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2555 เวลา 16.00-17.00 น. ภาควิชาโรคพืชจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตภาควิชาโรคพืช ประจำปีการศึกษา 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตใหม่ด้วยกัน เพื่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคี ก่อนที่จะเริ่มเปิดเรียนในภาคการศึกษานี้ ณ ห้อง 502 ชั้น 5 อาคารจรัด สุนทรสิงห์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Image Image

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
สัมมนาบุคลากร 55
10 มิ.ย. 2012 12:23น.

Image ประมวลภาพกิจกรรม
          ภาควิชาโรคพืชจัดกิจกรรมสัมมนาอาจารย์และบุคลากร ประจำปี 2555 เพื่อเป็นเวทีให้กับอาจารย์ นักวิชาการ และลูกจ้างได้ประเมินผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งนำปัญหาในการทำงานหรือข้อสงสัยที่เกิดขึ้นมาหารือเพื่อระดมความคิดในการแก้ปัญหาดังกล่าวให้ลุล่วง โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงแรม Holiday Inn Regent Beach : Cha-Am อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ในวันที่ 6-7 มิถุนายน 2555

Image Image

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
บรรยายพิเศษ Assoc.Prof.Dr.Siegrid
03 พ.ค. 2012 13:17น.

Image ประมวลภาพกิจกรรม
          เมื่อวันอังคารที่ 17 เมษายน 2555 เวลา 10.00-11.00 น. ภาควิชาโรคพืชได้รับเกียรติจาก Assoc. Prof. Dr. Siegrid Steinkellner, Head, Division of Plant Protection Department of Crop Science University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna, Austria จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง "Interactions of phytopathogenic and symbiotic soil fungi"ให้กับคณาจารย์ นักวิชาการ นิสิตและผู้ที่สนใจทั่วไป ณ ห้อง 502 ชั้น 5 ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Image Image

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
English Class
03 พ.ค. 2012 11:31น.

Image ประมวลภาพกิจกรรม
          การส่งเสริมความเป็นนานาชาติทางการศึกษาด้านการเกษตรถือว่าเป็นยุทธศาสตร์หลักของคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาควิชาโรคพืชจึงได้จัดทำโครงการเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการและส่งเสริมความเป็นนานาชาติ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. สืบศักดิ์  สนธิรัตน มาบรรยายสอนเสริมภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมให้นิสิตและบุคลากรของภาควิชาโรคพืชได้รับความรู้ ทุกวันพุธ เวลา 13.00-15.00 น. จำนวน 8 ครั้ง ณ ห้อง 502 ภาควิชาโรคพืช  คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Image Image

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
<< เริ่ม < ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ต่อไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 71 - 80 จาก 167
Themes and Templates by dezinedepot

ภาควิชาโรคพืช  คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50  ถนนงามวงศ์วาน  ลาดยาว  จตุจักร  กรุงเทพฯ  10900
Tel : 0 2579 1026    Fax : 0 2942 8044
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : agrsnu@ku.ac.th