แสดงความยินดีบัณฑิตใหม่ 2555
19 ก.ค. 2012 15:25น.

Image ประมวลภาพกิจกรรม
          ภาควิชาโรคพืช ร่วมแสดงความยินดี กับบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ปีการศึกษา 2554 ในโอกาสที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร : ซึ่งในปีการศึกษานี้มีนิสิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอกเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 7 คน ในวันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2555  คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Image Image

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
ไหว้ครู 2555
19 ก.ค. 2012 15:19น.

Image ประมวลภาพกิจกรรม
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2555 เวลา 9.00-12.00 น. ภาควิชาโรคพืชจัดพิธีไหว้ครู โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูชาครู : การไหว้ครู ที่มีมาแต่โบราณ และมีอยู่ในแทบทุกสาขาอาชีพของคนไทย ถือเป็นพิธีกรรมที่แสดงความเคารพ และระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ให้ ทำให้เราสามารถนำไปประกอบวิชาชีพ สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ในอนาคต ประจำปีการศึกษา 2555 ณ ห้อง 515 ชั้น 5 อาคาร จรัด สุนทรสิงห์  คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Image Image

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
กิจกรรม 7ส.2555
19 ก.ค. 2012 15:10น.

Image ประมวลภาพกิจกรรม
เมื่อวันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2555 เวลา 9.00-16.00 น.ภาควิชาโรคพืชจัด กิจกรรม 7ส. เพื่อให้สภาพแวดล้อมในการทำงานและการจัดกิจกรรมต่างๆ ดีขึ้นโดยการร่วมแรงร่วมใจจากทุกฝ่ายโดยใช้หลัก 7ส. ซึ่งประกอบด้วย สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย สิ่งแวดล้อม และสร้างสรรค์สิ่งดีให้กับหน่วยงาน ณ ห้อง 502 ภาควิชาโรคพืช ตึกจรัด สุนทรสิงห์

Image Image 

 

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
ปฐมนิเทศ 2555
19 ก.ค. 2012 15:03น.

Image ประมวลภาพกิจกรรม
เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2555 เวลา 16.00-17.00 น. ภาควิชาโรคพืชจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตภาควิชาโรคพืช ประจำปีการศึกษา 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตใหม่ด้วยกัน เพื่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคี ก่อนที่จะเริ่มเปิดเรียนในภาคการศึกษานี้ ณ ห้อง 502 ชั้น 5 อาคารจรัด สุนทรสิงห์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Image Image

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
สัมมนาบุคลากร 55
10 มิ.ย. 2012 12:23น.

Image ประมวลภาพกิจกรรม
          ภาควิชาโรคพืชจัดกิจกรรมสัมมนาอาจารย์และบุคลากร ประจำปี 2555 เพื่อเป็นเวทีให้กับอาจารย์ นักวิชาการ และลูกจ้างได้ประเมินผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งนำปัญหาในการทำงานหรือข้อสงสัยที่เกิดขึ้นมาหารือเพื่อระดมความคิดในการแก้ปัญหาดังกล่าวให้ลุล่วง โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงแรม Holiday Inn Regent Beach : Cha-Am อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ในวันที่ 6-7 มิถุนายน 2555

Image Image

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
<< เริ่ม < ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ต่อไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 71 - 80 จาก 169
Themes and Templates by dezinedepot

ภาควิชาโรคพืช  คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50  ถนนงามวงศ์วาน  ลาดยาว  จตุจักร  กรุงเทพฯ  10900
Tel : 0 2579 1026    Fax : 0 2579 9550 
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : agrsnu@ku.ac.th