ไหว้ครู 2555
19 ก.ค. 2012 15:19น.

Image ประมวลภาพกิจกรรม
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2555 เวลา 9.00-12.00 น. ภาควิชาโรคพืชจัดพิธีไหว้ครู โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูชาครู : การไหว้ครู ที่มีมาแต่โบราณ และมีอยู่ในแทบทุกสาขาอาชีพของคนไทย ถือเป็นพิธีกรรมที่แสดงความเคารพ และระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ให้ ทำให้เราสามารถนำไปประกอบวิชาชีพ สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ในอนาคต ประจำปีการศึกษา 2555 ณ ห้อง 515 ชั้น 5 อาคาร จรัด สุนทรสิงห์  คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Image Image

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
กิจกรรม 7ส.2555
19 ก.ค. 2012 15:10น.

Image ประมวลภาพกิจกรรม
เมื่อวันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2555 เวลา 9.00-16.00 น.ภาควิชาโรคพืชจัด กิจกรรม 7ส. เพื่อให้สภาพแวดล้อมในการทำงานและการจัดกิจกรรมต่างๆ ดีขึ้นโดยการร่วมแรงร่วมใจจากทุกฝ่ายโดยใช้หลัก 7ส. ซึ่งประกอบด้วย สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย สิ่งแวดล้อม และสร้างสรรค์สิ่งดีให้กับหน่วยงาน ณ ห้อง 502 ภาควิชาโรคพืช ตึกจรัด สุนทรสิงห์

Image Image 

 

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
ปฐมนิเทศ 2555
19 ก.ค. 2012 15:03น.

Image ประมวลภาพกิจกรรม
เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2555 เวลา 16.00-17.00 น. ภาควิชาโรคพืชจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตภาควิชาโรคพืช ประจำปีการศึกษา 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตใหม่ด้วยกัน เพื่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคี ก่อนที่จะเริ่มเปิดเรียนในภาคการศึกษานี้ ณ ห้อง 502 ชั้น 5 อาคารจรัด สุนทรสิงห์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Image Image

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
สัมมนาบุคลากร 55
10 มิ.ย. 2012 12:23น.

Image ประมวลภาพกิจกรรม
          ภาควิชาโรคพืชจัดกิจกรรมสัมมนาอาจารย์และบุคลากร ประจำปี 2555 เพื่อเป็นเวทีให้กับอาจารย์ นักวิชาการ และลูกจ้างได้ประเมินผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งนำปัญหาในการทำงานหรือข้อสงสัยที่เกิดขึ้นมาหารือเพื่อระดมความคิดในการแก้ปัญหาดังกล่าวให้ลุล่วง โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงแรม Holiday Inn Regent Beach : Cha-Am อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ในวันที่ 6-7 มิถุนายน 2555

Image Image

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
บรรยายพิเศษ Assoc.Prof.Dr.Siegrid
03 พ.ค. 2012 13:17น.

Image ประมวลภาพกิจกรรม
          เมื่อวันอังคารที่ 17 เมษายน 2555 เวลา 10.00-11.00 น. ภาควิชาโรคพืชได้รับเกียรติจาก Assoc. Prof. Dr. Siegrid Steinkellner, Head, Division of Plant Protection Department of Crop Science University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna, Austria จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง "Interactions of phytopathogenic and symbiotic soil fungi"ให้กับคณาจารย์ นักวิชาการ นิสิตและผู้ที่สนใจทั่วไป ณ ห้อง 502 ชั้น 5 ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Image Image

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
<< เริ่ม < ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ต่อไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 71 - 80 จาก 168
Themes and Templates by dezinedepot

ภาควิชาโรคพืช  คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50  ถนนงามวงศ์วาน  ลาดยาว  จตุจักร  กรุงเทพฯ  10900
Tel : 0 2579 1026    Fax : 0 2942 8044
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : agrsnu@ku.ac.th