บรรยายพิเศษ ศ.ดร.อเนก กิจเจา
25 มี.ค. 2012 18:43น.

Image ประมวลภาพกิจกรรม
          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2555 เวลา 9.00-12.00 น ภาควิชาโรคพืชได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.อเนก กิจเจา แห่งมหาวิทยาลัยปอร์โต จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง "ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อการเกษตร (Natural Product in Agriculture)" ให้กับคณาจารย์ นักวิชาการ นิสิตและผู้ที่สนใจทั่วไป ณ ห้อง 301 ชั้น 3 ตึกวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Image Image

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
บรรยายพิเศษ Prof.Dr.Shouan zhang
25 มี.ค. 2012 18:25น.

Image ประมวลภาพกิจกรรม
          เมื่อวันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2555 เวลา 13.30-14.30 น. ภาควิชาโรคพืชได้รับเกียรติจาก Professor Dr. Shouan zhang :Tropical Research and Education Center, University of Florida, homestead, Florida จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง "Downy Mildew of Basil : Occurrence, Management and Detection" ให้กับคณาจารย์ นักวิชาการ นิสิตและผู้ที่สนใจทั่วไป ณ ห้อง 215 ชั้น 2 ตึกวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Image Image

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
บรรยายพิเศษ Prof.Steven E.Lindow
25 มี.ค. 2012 18:14น.

Image ประมวลภาพกิจกรรม
          เมื่อวันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2555 เวลา 10.00-11.30 น. ภาควิชาโรคพืชได้รับเกียรติจาก Prof. Steven E. Lindow Department of Plant and Microbial Biology, University of California, Berkeley จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง "Interactions between bacterial and fungi and the plants on which they live" ให้กับคณาจารย์ นักวิชาการ นิสิตและผู้ที่สนใจทั่วไป ณ ห้อง 215 ชั้น 2 ตึกวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 Image Image

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
ประเมินผลการบริหารแบบออนไลน์
21 ก.พ. 2012 11:11น.

Image บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอความร่วมมือจากบุคลากรและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ของภาควิชาโรคพืช ดำเนินการประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหารแบบออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2555 ที่เว็ปไซต์ https://ex-assess.ku.ac.th/ 

ประมวลภาพงานสันทนาการ 54
16 ม.ค. 2012 10:57น.

Image ประมวลภาพ
          เมื่อวันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2554 เวลา 10.00-12.00 น.  ภาควิชาโรคพืชจัดงานส่งเสริมความสัมพันธ์และสันทนาการระหว่างอาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน บุคลากร นิสิตและศิษย์เก่าภาควิชาโรคพืช  ซึ่งภาควิชาโรคพืชได้รับเกียรติจากอาจารย์อาวุโสหลายท่าน ศิษญ์เก่าภาควิชาโรคพืช บุคลากร นิสิตบัณฑิตศึกษาและนิสิตระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์เกษตรมาร่วมสนุกสนานด้วยกัน ณ ห้อง 515 ภาควิชาโรคพืช  คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Image Image

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
<< เริ่ม < ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ต่อไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 81 - 90 จาก 170
Themes and Templates by dezinedepot

ภาควิชาโรคพืช  คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50  ถนนงามวงศ์วาน  ลาดยาว  จตุจักร  กรุงเทพฯ  10900
Tel : 0 2579 1026    Fax : 0 2942 8044
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : agrsnu@ku.ac.th