บรรยายพิเศษProf.Dr.Norman W. Schaad
19 มิ.ย. 2011 09:55น.

Image ประมวลภาพกิจกรรม
          เมื่อวันพุธที่ 8 มิถุนายน 2554 เวลา 10.00-11.00 น. ภาควิชาโรคพืชได้รับเกียรติจาก Prof.Dr.Norman W. Schaad  จาก USDA, Agricultural Research Service, Foreign Disease-Weed Science Research Unit 1301 Ditto Avenue, Fort Detrick, MD, USA จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง "Detection of New and Emerging Plant Pathogenic Bacteria" ให้กับคณาจารย์ นักวิชาการ นิสิตและผู้ที่สนใจทั่วไป ณ ห้อง 215ชั้น 2 ตึกวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Image Image

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
อบรมเชิงปฏิบัติการ
07 มิ.ย. 2011 16:04น.

Image ประมวลภาพกิจกรรม
     รองศาสตราจารย์ ดร.สุดฤดี  ประเทืองวงศ์  จัดโครงการฝึกอบรมการเชิงปฏิบัติการเรื่องปุ๋ยจุลินทรีย์ชนิดใหม่ลดการใช้สารเคมีในการผลิตข้าวให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเขตสายไหม คลองสามวา มีนบุรี และสะพานสูง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2554  ณ ห้อง 301 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Image Image

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
Farm Channel
07 มิ.ย. 2011 10:11น.

Image เมื่อวันที่  31 พฤษภาคม 2554 หัวหน้าภาควิชาโรคพืช รองศาสตราจารย์ ดร.สมศิริ  แสงโชติ และ รองศาสตราจารย์ ดร.สุดฤดี  ประเทืองวงศ์ ได้ให้สัมภาษณ์ รายการทีวี ช่อง Farm Channel สถานีข่าวเกษตร ของคนไทยหัวใจเกษตร ที่นำเสนอเรื่องราวต่าง ๆ เกี่ยวกับการทำเกษตรเพื่อเกษตรกรไทย เพื่อให้ทันยุคสมัย เพิ่มผลผลิต และอยู่ได้อย่างยั่งยื่นต่อไป

Image Image

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
วิพากษ์หลักสูตร ครั้งที่ 2
07 มิ.ย. 2011 09:20น.

Imageประมวลภาพกิจกรรม
     เมื่อวันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2554 เวลา 9.00-12.00 น. ภาควิชาโรคพืชประชุมวิพากษ์ร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืช พ.ศ. 2555 โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ให้ข้อเสนอแนะและคำแนะนำสำหรับการปรับปรุงหลักสูตรฯ ณ ห้อง 201 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
Image Image

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
ลดการใช้พลังงาน
02 พ.ค. 2011 15:14น.

"ภาควิชาโรคพืชร่วมใจ ประหยัดไฟช่วยชาติ"
 
Image Image

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
<< เริ่ม < ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ต่อไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 91 - 100 จาก 169
Themes and Templates by dezinedepot

ภาควิชาโรคพืช  คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50  ถนนงามวงศ์วาน  ลาดยาว  จตุจักร  กรุงเทพฯ  10900
Tel : 0 2579 1026    Fax : 0 2579 9550 
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : agrsnu@ku.ac.th